+46 (0) 8 - 531 99 640 info@hallundafolketshus.se
 

9/6 19:00 – Kallelse till föreningsstämma Folkets Hus Hallunda

Till andelsägarna i Folkets Hus Hallunda

Vi har tidigare kallat till föreningsstämma den 16 april. Med hänsyn till att den pågående krisen med spridning av Corona-virus sannolikt kommer att pågå under en längre tid ställer vi in stämman.

Vi kallar i stället till en föreningsstämma den 9 juni 2020 kl. 19.00.

Det som angavs i den ursprungliga kallelsen gäller. Betald medlemsavgift för 2019 är även fortsättningsvis en förutsättning för att delta i stämman med rösträtt. Motioner kan lämnas och nomineringar till uppdrag göras, men nu senast den 29 april.

Kontakta gärna huset för mera information. E-post bosse@hallundafolketshus.se

Med vänlig hälsning

Jean-Pierre Zune                                     Bo Andersson
ordförande                                               föreståndare

 
 

Share this Post