+46 (0) 8 - 531 99 640 info@hallundafolketshus.se
 

9/6 18:30 – Föreningsstämma DIGITALT

Till andelsägarna i Folkets Hus Hallunda

Folkets Hus Hallunda har tidigare kallat till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 9 juni kl. 18.30.

På grund av den pågående Corina-krisen har styrelsen beslutat att genomföra stämman digitalt, i form av en videokonferens.

Medlemsorganisationerna kan som vanligt delta i stämman med det antal ombud som antalet andelar i Folkets Hus-föreningen berättigar till.
Att det blir ett digitalt möte ställer emellertid ett antal
krav på dem. Tillgång till mobiltelefon eller dator med kamera är en förutsättning för deltagande.

  • Namn på ombud samt e-postadress och mobilnummer måste anmälas till Folkets Hus via e-post (info@hallundafolketshus.se) senast den 2 juni.
  • Dagordning och övriga stämmohandlingar kommer omedelbart därefter att sändas till ombuden, på angivna e-postadresser.
  • Information om hur man kopplar upp sig till systemet för videokonferens (Zoom) kommer att delges ombuden via e-post strax före stämman.

Frågor besvaras av Folkets Hus föreståndare
Bo Andersson, mobil: 070–273 02 58, och ordföranden
Jean-Pierre Zune, mobil: 076-222 36 45.

Med vänlig hälsning
Bo Andersson Jean-Pierre Zune

 
 

Share this Post