+46 (0) 8 - 531 99 640 info@hallundafolketshus.se
 

Höststämma år 2019

Medlemsorganisationerna i Folkets Hus Hallunda kallas till sedvanlig höststämma, torsdagen den 28 november kl. 19.00.

På dagordningen:

  • Budget för år 2020
  • Verksamhetsplan för år 2020

Stämmoförhandlingarna beräknas starta ca kl. 19.30. Innan stämman kommer lätt förtäring att serveras.

Medlemsorganisationerna har rätt till representation på stämman i förhållande till antalet andelar (max fem ombud). Även enskild andelsägare som fyllt 16 år kan med rösträtt delta i stämman.

Namn och adress på valda ombud anmäls till Folkets Hus, på adress Folkets Hus Hallunda, Box 134, 145 01 Norsborg eller e-post info@hallundafolketshus.se, så snart som möjligt.  Ombud som inte föranmäls ska kunna uppvisa giltig ombudsfullmakt vid stämman.

Stämmohandlingar kommer att sändas till de ombud och andelsägare som anmäls senast den 14 november. I övrigt kommer handlingarna att finnas tillgängliga i Folkets Hus från den 21

november samt vid stämman.

Samtidigt vill vi påminna om medlemsavgiften för år 2020, som är 100 kr. per medlemsförening och år. Den ska betalas senast 2019-12-31 till bankgiro 417–5311. Erlagd medlemsavgift är ett villkor för deltagande i föreningsstämma och höststämma med rösträtt under år 2020.

Med vänliga hälsningar

Folkets Hus Hallunda

Jean-Pierre Zune                                      Bo Andersson

Ordförande                                              Föreståndare

 
 

Share this Post