Kallelse till höststämma 2022 Hallunda Folkets Hus 23/11

Till andelsägarna i Folkets Hus Hallunda

Kallelse till höststämma 2022

Medlemsorganisationerna i Folkets Hus Hallunda kallas härmed till höststämma.

Datum:          2022-11-23

Tid:               19.00 – Soppa serveras från 18.00

Plats:             Folkets Hus Hallunda

Form:             Fysiskt möte

Den fullständiga kallelsen finns att ladda ner nedan: