+46 (0) 8 - 531 99 640 info@hallundafolketshus.se
 

Föreningen

2021-02-18

                                                                 Andelsägarna i Folkets Hus Hallunda

Föreningsstämma år 2021

Medlemsorganisationerna i Folkets Hus Hallunda kallas till föreningsstämma, tisdagen den 27 april kl. 19.00.

Stämman kommer att äga rum digitalt, via videolänk.

Endast ombud tillhörande föreningar som betalat medlemsavgift till föreningen under år 2020 äger rätt att delta i stämman med beslutanderätt. Även föranmälda enskilda andelsägare har rätt att delta med beslutanderätt.

Namn på utsedda ombud och deras e-postadresser ska anmälas till Folkets Hus Hallunda (e-post info@hallundafolketshus.se senast den 26 april. Länk för inloggning till videokonferensen kommer därefter att sändas med e-post till anmälda ombud.

Vid stämman kommer sedvanliga stadgeenliga årsmötesärenden att behandlas. Handlingar till stämman kommer att sändas med e-post till anmälda ombud.

Medlemsföreningarna har rätt att nominera till förtroendeuppdrag inom föreningen samt att lämna motioner till årsstämman. Såväl nomineringar som motioner ska vara föreningen tillhanda senast den 12 mars, under samma adress som ovan (e-post info@hallundafolketshus.se).